15 sự kiện văn hóa và lễ hội tốt nhất ở Washington DC

Lễ kỷ niệm hàng năm của Nghệ thuật và Hải quan Quốc tế

Washington DC cung cấp một số sự kiện văn hóa và lễ hội tốt nhất tại Hoa Kỳ. Là thủ đô của quốc gia, thành phố này có 175 đại sứ quán từ khắp nơi trên thế giới và thu hút một dân số đa dạng sống, làm việc và vui chơi trong khu vực. Sau đây là hướng dẫn cho các sự kiện văn hóa hàng năm lớn nhất và phổ biến nhất trong khu vực Washington DC. Những lễ hội này cung cấp một cách thú vị để tìm hiểu về nghệ thuật, âm nhạc, thực phẩm và truyền thống của các quốc gia khác. (Được liệt kê theo thứ tự thời gian theo ngày)