Châu Phi và Trung Đông

More: Nam Phi , Morocco , Kenya , Ai Cập , Tanzania , Israel , Namibia , Tunisia , Botswana , Zimbabwe , Mozambique , Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất , Rwanda , Uganda