6 Chiến trường Nội chiến Gần Washington, DC

Tìm hiểu về Di sản Nội chiến của Vùng Thủ đô

Sáu chiến trường Nội chiến nằm gần Washington, DC. Họ là những di tích lịch sử tuyệt đẹp để tham quan và vinh danh những anh hùng chiến tranh Mỹ. Vùng thủ đô là rất quan trọng trong sự phát triển của chiến tranh, không chỉ là nhà của chính phủ liên bang mà còn vì nó nằm gần biên giới phía bắc và phía nam. Các chiến trường sau đây là những nơi dễ dàng để lên kế hoạch cho một chuyến đi trong ngày và trải nghiệm di sản Nội chiến của khu vực. Lên kế hoạch cho một chuyến thăm và khám phá trung tâm du khách, xem một bộ phim giới thiệu, tham gia một tour du lịch tự hướng dẫn hoặc tham gia một công viên kiểm lâm để có một buổi nói chuyện mang tính thông tin.