Cửa hàng đồ cổ ở Hồng Kông

Có một loạt các cửa hàng đồ cổ tuyệt đối ở Hồng Kông hấp dẫn cả trình duyệt thông thường và người thu thập nghiêm túc. Đối với thứ hai, bạn sẽ tìm thấy nhiều cửa hàng với chuyên môn cụ thể, hoặc dựa trên một khoảng thời gian, chẳng hạn như nhà Thanh hoặc Ngũ triều, hoặc, phổ biến hơn, xung quanh một số mặt hàng, chẳng hạn như đồ nội thất hoặc đất nung. Đối với tổng quát, có một sự lựa chọn vô tận của những mảnh nhỏ, rẻ tiền.

Dưới đây chúng tôi đã chọn một số cửa hàng đồ cổ yêu thích ở Hồng Kông. Tất cả các cửa hàng dưới đây sẽ được thiết lập tốt để vận chuyển, thường là chi phí của họ, cho tất cả các góc của thế giới và một vài thậm chí sẽ có cửa hàng cửa hàng ở Mỹ hoặc Vương quốc Anh. Nếu bạn mua thứ gì đó lớn, hãy chắc chắn rằng bạn rõ ràng về ai sẽ trả tiền cho việc vận chuyển.