Khu lân cận London

Tìm hiểu địa điểm ở Luân Đôn

London là một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới và là thành phố đông dân nhất trong Liên minh châu Âu. London là một thành phố đa dạng với sự thịnh vượng và thịnh vượng lớn, đồng thời cũng chứa đựng những vấn đề về xoá đói giảm nghèo và xã hội.

Kích thước

London được tạo thành từ 32 quận hành chính, cộng với Thành phố Luân Đôn (một dặm vuông). Từ đông sang biện pháp London tây khoảng 35 dặm, và từ bắc xuống nam nó đo khoảng 28 dặm.

Điều này làm cho khu vực này khoảng 1.000 dặm vuông.

Dân số

Dân số của London là khoảng 7 triệu người và đang tăng lên. Điều đó gần giống với thành phố New York. Khoảng 22 phần trăm dân số London được sinh ra bên ngoài Vương quốc Anh, đó là những gì làm cho chúng ta thành phố đa dạng về chủng tộc và văn hóa đa dạng như vậy.

Các khu vực của Luân Đôn

Để giúp bạn hiểu một số khu vực nhất định ở Luân Đôn, đây là danh sách cơ bản về tên các khu vực ở Trung, Bắc, Nam, Tây và Đông Luân Đôn.

Trung tâm Luân Đôn

phía bắc Luân Đôn

South London

Phía Tây của Luân Đôn

East London Docklands