Kỷ niệm ngày 4 tháng 7 tại thành phố New York

Macy đặt trên chương trình ngoạn mục

Một kỳ nghỉ thực sự của người Mỹ, ngày thứ tư của tháng Bảy còn được gọi là Ngày Độc lập. Ngày quốc khánh kỷ niệm việc ký kết và thông qua Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, đã cho các thuộc địa độc lập với Anh.

Ngày quốc khánh là một ngày lễ liên bang, và người Mỹ thường kỷ niệm thời gian lớn với pháo hoa, tiệc nướng và diễu hành trên khắp nước Mỹ.

Mặc dù nhiều người dân New York bỏ qua thị trấn vào ngày 4 tháng 7, thành phố New York tổ chức các màn bắn pháo hoa thật ấn tượng cũng như một số sự kiện khác để kỷ niệm ngày lễ. Du khách đến thành phố New York nhận được phần thưởng kỳ nghỉ: Họ có thể xem màn pháo hoa lớn nhất tại Hoa Kỳ. Nó thực sự là khá cảnh để nhìn và làm cho một kỳ nghỉ rất đáng nhớ, ngay cả khi nó là một chút khác nhau từ những gì bạn đang sử dụng để.