Lễ hội tháng tư ở Texas

Thời tiết thuận lợi của tháng Tư khuyến khích nhiều lễ hội và sự kiện được tổ chức trên khắp Texas. Trong thực tế, một số lễ hội độc đáo nhất của Texas được tổ chức vào tháng Tư.