Nhà hàng hải sản tốt nhất tại Philly

Chắc chắn, bạn có thể đi xuống bờ để có được hải sản tươi sống của bạn, hoặc bạn có thể bỏ tiền xăng và đặt nó vào một sự giúp đỡ thêm của hàu, tôm hùm và tôm tại các điểm hải sản Philly. Chúng tôi nghĩ rằng sự lựa chọn là khá rõ ràng.