Thời tiết ở Pháp - Khí hậu và nhiệt độ của các thành phố của Pháp