Trung tâm mua sắm hàng đầu ở New Orleans

Dưới đây là các trung tâm mua sắm hàng đầu ở New Orleans và các vùng ngoại ô của nó. Mặc dù có rất nhiều khu vực mua sắm trên đường phố ở New Orleans — Phố Magazine, Phố Royal, Phố Oak, Đường Metairie và nhiều hơn nữa — đôi khi bạn chỉ cần mua sắm tại một cửa hàng bách hóa, cửa hàng đặc sản, khu ẩm thực, hoặc chỉ là điều hòa không khí.