10 Những điều thú vị để làm ở London's King's Cross Neighborhood

Khu phố King's Cross của Luân Đôn đã trải qua một sự tái tạo hoàn chỉnh trong 10 năm qua. Các kho của nó đã được chuyển đổi thành các nhà hàng và quán bar hông và một số công ty công nghệ hàng đầu thế giới chiếm các tòa nhà chọc trời mới kiểu dáng đẹp. Đây là lựa chọn của chúng tôi về những điều tốt nhất để làm trong khu vực.