10 thành phố và thị trấn lớn nhất ở Arizona

Dân số của Arizona là 7,016,270 cụm trong hai khu vực tàu điện ngầm chính của PhoenixTucson , với hơn 5,5 triệu người trong số họ làm nhà của họ ở hai thành phố đó và các cộng đồng xung quanh. Bản cập nhật cho dữ liệu Cục điều tra dân số Hoa Kỳ diễn ra cứ 10 năm một lần, với dữ liệu tiếp theo được lên kế hoạch cho năm 2020. Dữ liệu sau đại diện cho ngày 1 tháng 7 năm 2016, ước tính của 10 vị trí hàng đầu theo dân số trong tiểu bang.