5 Nông dân và chợ trời tốt nhất ở New Orleans

Đó là một truyền thống ở New Orleans để mua hải sản tươi sống và sản xuất trực tiếp từ ngư dân địa phương và nông dân. Thị trường Pháp, trong Khu phố Pháp, được thành lập vào năm 1791 và là thị trường ngoài trời lâu đời nhất ở Hoa Kỳ. Đó là gợi nhớ của thị trường đường phố ở châu Âu nhưng nó có cá tính riêng biệt NOLA của mình. Các thị trường này đã mở rộng để bao gồm thị trường trời, nơi bạn có thể tìm thấy các mặt hàng được sử dụng của mỗi mô tả, cộng với nghệ thuật mới và hàng thủ công của nghệ nhân địa phương. Tất nhiên, bởi vì đây là New Orleans, hầu như luôn có nhạc sống.