Bảo tàng lịch sử của phụ nữ ở Washington, DC

Washington, DC là nhà của một số bảo tàng tập trung vào lịch sử của phụ nữ và bảo tồn và tôn vinh những đóng góp của phụ nữ ở Mỹ. Lên kế hoạch viếng thăm và tìm hiểu về một số phụ nữ đã ảnh hưởng đến phong trào quyền bình đẳng, chính trị địa phương và quốc gia, nghệ thuật và hơn thế nữa. Trong khi những di tích lịch sử quan trọng này là những địa điểm thú vị để khám phá quanh năm, hãy nhớ xem các chương trình đặc biệt của họ trong tháng 3 khi họ kỷ niệm Tháng lịch sử của phụ nữ. Xem các cuộc triển lãm đặc biệt, tham dự các bài giảng giáo dục và tham gia vào một loạt các hoạt động tương tác để kỷ niệm sự đóng góp của phụ nữ.