Bảo tàng tốt nhất của Ý

Thông tin tham quan cho các bảo tàng hàng đầu của Ý

Ý có rất nhiều viện bảo tàng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật và hiện vật từ thời tiền sử qua những ngày hiện đại. Cho dù bạn đang tìm kiếm khảo cổ học, các bức tranh thời Phục hưng hoặc nghệ thuật hiện đại, Ý đều có điều gì đó cho bạn. Tìm hiểu xem bảo tàng nào có những gì bạn muốn xem với hướng dẫn này đến các viện bảo tàng tốt nhất ở Ý.