Hướng dẫn Mã Zip Brooklyn

Sau đây liệt kê các mã zip của hơn năm chục khu phố ở Brooklyn.

Theo thứ tự bảng chữ cái theo Vùng lân cận

Khu vực lân cận: Bay Ridge
Mã vùng Brooklyn: 11209

Khu vực lân cận: Bedford-Stuyvesant
Mã Zip Brooklyn: 11205, 11206, 11216, 11221, 11233

Vùng lân cận: Bensonhurst
Mã Zip Brooklyn: 11204, 11214

Khu vực lân cận: Bath Beach
Mã vùng Brooklyn: 11214

Khu vực lân cận: Đồi Boerum
Mã Zip Brooklyn: 11201, 11217

Khu vực lân cận: Borough Park
Mã vùng Brooklyn: 11219

Khu vực lân cận: Brighton Beach
Mã vùng Brooklyn: 11235

Khu vực lân cận: Brooklyn College
Mã vùng Brooklyn: 11210

Khu vực lân cận: Brooklyn Heights
Mã vùng Brooklyn: 11201

Khu vực lân cận: Brooklyn Navy Yard
Mã vùng Brooklyn: 11205-1080

Khu vực lân cận: Brower Park
Mã vùng Brooklyn: 11213

Khu vực lân cận: Brownsville
Mã vùng Brooklyn: 11212

Vùng lân cận: Bushwick
Mã Zip Brooklyn: 11221, 11237

Vùng lân cận: Canarsie
Mã vùng Brooklyn: 11236

Khu vực lân cận: Carroll Gardens
Mã vùng Brooklyn: 11231

Khu vực lân cận: Đồi Clinton
Mã vùng Brooklyn: 11205

Khu vực lân cận: Đồi Cobble
Mã vùng Brooklyn: 11201

Khu vực lân cận: Columbia Heights
Mã vùng Brooklyn: 11231

Khu vực lân cận: Đảo Coney
Mã vùng Brooklyn: 11224

Khu vực lân cận: Crown Heights
Mã Zip Brooklyn: 11225, 11213

Vùng lân cận: Cypress Hills
Mã vùng Brooklyn: 11208

Khu vực lân cận: Ditmas Park
Mã vùng Brooklyn: 11218

Khu vực lân cận: Downtown Brooklyn
Mã vùng Brooklyn: 11201

Vùng lân cận: DUMBO
Mã vùng Brooklyn: 11201

Khu vực lân cận: Dyker Heights
Mã vùng Brooklyn: 11228

Vùng lân cận: East Flatbush
Mã Zip Brooklyn: 11203, 11212

Vùng lân cận: East New York
Mã vùng Brooklyn: 11207

Vùng lân cận: Flatbush
Mã vùng Brooklyn: 11226, 11210

Vùng lân cận: Flatlands
Mã vùng Brooklyn: 11234

Khu vực lân cận: Fort Greene
Mã vùng Brooklyn: 11205

Khu vực lân cận: Fort Hamilton
Mã vùng Brooklyn: 11209

Khu vực lân cận: Gowanus
Mã vùng Brooklyn: 11217

Vùng lân cận: Gravesend
Mã vùng Brooklyn: 11223

Vùng lân cận: Greenpoint
Mã vùng Brooklyn: 11222

Khu vực lân cận: Greenwood
Mã vùng Brooklyn: 11232

Vùng lân cận: Homecrest
Mã Zip Brooklyn: 11223, 11229

Vùng lân cận: Industry City / Bush Terminal
Mã vùng Brooklyn: 11232

Vùng lân cận: Jamaica Bay
Mã vùng Brooklyn: 11236

Khu vực lân cận: Kensington
Mã Zip Brooklyn: 11218,11223, 11229

Khu lân cận: Kings Highway
Mã vùng Brooklyn: 11229

Khu vực lân cận: Kings Plaza
Mã vùng Brooklyn: 11234

Khu vực lân cận: Madison
Mã vùng Brooklyn: 11229

Khu vực lân cận: Manhattan Beach
Mã vùng Brooklyn: 11235

Khu vực lân cận: Marine Park
Mã vùng Brooklyn: 11234

Khu vực lân cận: Midwood
Mã vùng Brooklyn: 11230

Vùng lân cận: Mill Basin
Mã vùng Brooklyn: 11234

Khu vực lân cận: Park Slope
Mã Zip Brooklyn: 11215, 11217

Vùng lân cận: Parkville
Mã vùng Brooklyn: 11204

Vùng lân cận: Prospect Heights
Mã vùng Brooklyn: 11238

Vùng lân cận: Prospect Lefferts Gardens
Mã vùng Brooklyn: 11225

Khu vực lân cận: Prospect Park South
Mã vùng Brooklyn: 11226

Vùng lân cận: Red Hook
Mã vùng Brooklyn: 11231

Vùng lân cận: Sea Gate
Mã vùng Brooklyn: 11224

Khu vực lân cận: Vịnh Sheepshead
Mã vùng Brooklyn: 11235

Khu vực lân cận: Thành phố Starrett
Mã vùng Brooklyn: 11239

Khu vực lân cận: Stuyvesant Heights
Mã vùng Brooklyn: 11233

Khu vực lân cận: Sunset Park
Mã Zip Brooklyn: 11220, 11232

Khu vực lân cận: Vanderveer
Mã vùng Brooklyn: 11210

Vùng lân cận: Vinegar Hill
Mã vùng Brooklyn: 11201

Vùng lân cận: Weeksville
Mã vùng Brooklyn: 11213

Khu vực lân cận: Williamsburg
Mã Zip Brooklyn: 11206, 11211, 11249

Khu vực lân cận: Windsor Terrace
Mã vùng Brooklyn: 11215

Khu vực lân cận: Prospect Park
Mã vùng Brooklyn: 11215