Một ngày tại bãi biển Maria la Gorda trên Guanahacabibes ở Cuba