Nhà cung cấp dịch vụ du lịch Cuba được cấp phép

Các công ty du lịch được ủy quyền cho nhân dân Hoa Kỳ cho người dân đến Cuba

Chính quyền Obama đã nới lỏng lệnh cấm du lịch tới Cuba bởi các công dân Hoa Kỳ để cho phép hầu hết người Mỹ đến thăm quốc gia Caribê lớn nhất để được gọi là các tour du lịch "người-với-người". Nếu bạn muốn hợp pháp tham quan vùng đất của Castro, Hemingway, salsa và xì gà, đây là những công ty có thể đưa bạn đến đó ngay bây giờ. (Lưu ý: Các công ty thực sự chạy các tour du lịch được liệt kê đầu tiên, tiếp theo là các công ty điều lệ được ủy quyền để bay công dân Hoa Kỳ vào Cuba.)

Giá tốt nhất tại Cuba - TripAdvisor