Ngày trái đất ở Canada

Lần đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ vào năm 1970 để tôn vinh sự ra đời của phong trào môi trường và nhận ra những mối đe dọa mà hành tinh chúng ta phải đối mặt, Ngày Trái Đất ngày nay được tổ chức trên toàn thế giới.

Hiện tại, Ngày Trái Đất được quan sát ở 175 quốc gia và được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận Earth Day Network.

Các trường của Canada nói chung sẽ tạo ra một số chương trình liên quan đến Ngày Trái đất vào ngày 22 tháng 4 và khuyến khích học sinh mang bữa trưa không có rác và giai đoạn sáng kiến ​​khác có tác động tích cực đến môi trường.

Tham khảo trang web của chính quyền thành phố địa phương để biết các hoạt động trong cộng đồng của bạn.