Nhà hàng tại Buenos Aires

Hồ sơ của những nghệ sĩ được yêu thích nhất trong thành phố

Bạn sẽ thấy chúng được liệt kê trong cuốn sách du lịch sau khi cuốn sách du lịch - tất cả các barrios phải đi của Buenos Aires. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm ra Puerto Madero từ danh sách của bạn, danh sách này có thể hữu ích. Tìm ra nơi bạn có thể nhìn thấy những ngôi nhà đầy màu sắc nổi tiếng, nơi có một cây cầu dành cho giới tính công bằng hơn, và nơi để mua sắm cho đến khi bạn thả.