Osaka, Nhật Bản - Thành phố Nhật Bản hiện đại được xây dựng lại sau Thế chiến II