Tìm hiểu tất cả các ngày cho ngày lễ của Canada thông qua năm 2021

Ngân hàng, trường học và văn phòng chính phủ đóng cửa vào những ngày này

Một số ngày lễ quốc gia, như Giáng sinh, cùng ngày mỗi năm. Những người khác, như Victoria Day, thay đổi từ năm này sang năm khác. Nó luôn luôn là tốt để biết những gì những ngày quay vòng là khi một năm mới bắt đầu để bạn có thể lập kế hoạch cho getaways cuối tuần hoặc họp mặt với gia đình và bạn bè hoặc chỉ biết khi nào các ngân hàng và trường học sẽ được đóng lại.

Các ngày nghỉ lễ ở Canada được thiết lập ở cấp quốc gia trên toàn quốc cũng như bởi mỗi trong số 10 tỉnh và ba vùng lãnh thổ.

Ngoài những ngày lễ quốc gia của Canada, có những ngày lễ của tỉnh.

Ngày lễ ở Canada

Các ngày nghỉ lễ của Canada được liệt kê trên biểu đồ dưới đây là tất cả các ngày lễ quốc gia hàng năm mà ngân hàng, văn phòng chính phủ, trường học và doanh nghiệp đóng cửa trừ khi có quy định khác.

2018

2019

2020

2021