Top 10 điều cần làm với trẻ em ở Vancouver

Núi. Đại dương. Một công viên thành phố khổng lồ. Lưng trở lại. Những gì không phải để yêu thích về Vancouver, đặc biệt là với trẻ em trong tow?

Không có việc gì phải làm ở Vancouver, và điều đó đặc biệt đúng nếu bạn đến Vancouver như một gia đình. Vancouver cung cấp nhiều niềm vui cho gia đình, từ các hoạt động ngoài trời đến các điểm tham quan trong nhà hướng tới trẻ em.