12 địa danh hấp dẫn ở Kolkata

Những gì để xem và làm ở Kolkata

Kolkata, thường liên quan đến nghèo đói, thường bị bỏ qua bởi khách du lịch khi đến thăm Ấn Độ. Tuy nhiên, thành phố thân thiện, trí tuệ và sôi động này đã tái tạo lại chính nó. Đó là đầy đủ của lịch sử và văn hóa, với nhiều tàn dư đã bị mờ của Raj Anh. Kolkata là một thành phố đòi hỏi phải ngâm mình hơn là tham quan nhanh để thực sự cảm nhận và đánh giá cao điều đó. Bắt đầu với những địa điểm hấp dẫn này để tham quan ở Kolkata. Một trong những cách tốt nhất để khám phá chúng là chuyến tham quan đi bộ Kolkata.