15 điều cần thiết và những điều nên tránh của Mardi Gras ở New Orleans

Mardi Gras ở New Orleans là niềm vui huyền thoại, nhưng nó có thể đáng sợ, đặc biệt là đối với những người lần đầu tiên. Và mặc dù nó có một danh tiếng như một laissez-faire bất cứ điều gì-đi extravaganza, có một số quy tắc, cả chính thức và không nói ra, mà giữ cho các bên vui vẻ cho tất cả mọi người. Theo dõi họ và bạn sẽ có một thời gian tuyệt vời!