Bản đồ khu phố Đông Village

Làng Đông đã được phổ biến với các nghệ sĩ, nhạc sĩ, sinh viên và nhà văn từ những năm 1970. Ngày nay, đây cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng với nhiều nhà hàng, quán bar và cuộc sống đường phố sôi động.

Thêm: Hình ảnh làng Đông | Hướng dẫn khu dân cư East Village

Bản đồ Manhattan và Hướng dẫn khu vực khác