Bản đồ Thành phố Quebec

Tổng quan về Du lịch Thành phố Quebec

Du lịch Thành phố Quebec tràn ngập trong lịch sử và hương vị châu Âu. Khu phố cổ là thành phố được tăng cường duy nhất ở phía bắc Mexico ở Bắc Mỹ và là Di sản Thế giới.

Các bài viết khác về Thành phố Quebec Bạn có thể thích: