Hãy thử 14 hoạt động miễn phí dành cho trẻ em này ở Minneapolis và St. Paul

Bảo tàng, trung tâm mua sắm, thư viện, hiệu sách và hơn thế nữa mang lại niềm vui miễn phí cho trẻ em.

Đây là một mẫu các hoạt động vui chơi miễn phí dành cho trẻ em ở Minneapolis và St. Paul. Các bảo tàng, trung tâm mua sắm, thư viện, hiệu sách và hơn thế nữa cung cấp các buổi hội thảo, âm nhạc, thời gian câu chuyện, cuộc biểu tình, bữa ăn miễn phí và nhiều hơn nữa tại các Thành phố đôi.