Hoạt động giải trí tại Milan ›

Milan là thủ đô tài chính và thời trang của Ý, vì vậy việc tìm kiếm miễn phí - hoặc thậm chí rẻ - những điều cần làm ở đây có thể là một thách thức. Giống như những gợi ý của chúng tôi cho những điều tự do để làm ở Romenhững điều miễn phí để làm ở Florence , danh sách những điều miễn phí để làm ở Milan tập trung vào các nhà thờ tuyệt vời của thành phố và công viên rộng rãi. Nhưng một trong những hoạt động miễn phí tốt nhất ở Milan là duyệt qua các cửa sổ cửa hàng trong khu thời trang và xem cuộc diễu hành không bao giờ kết thúc của Milanese sang trọng khi họ đi về ngày của họ.