Hướng dẫn du lịch cho Québec City trên một ngân sách

Nép mình trên những ngọn đồi dọc theo Sông St. Lawrence, thủ đô của Québec cũng thể hiện một tên gọi Di sản Thế giới được UNESCO công nhận và một trong những khu phố cổ tốt nhất, Old Québec, bên này của Đại Tây Dương. Québec City cung cấp nhiều cho một khách du lịch, nhưng nó trả tiền để nghiên cứu một số cách tiền có thể được lưu trong chuyến thăm của bạn. Hãy xem một số ghi chú du lịch ngân sách về Thành phố Québec.