Khách sạn tốt nhất tại Cologne Under 100 Euros

Từ Design Motels đến Art Hotels

Những khách sạn ở Cologne này rẻ - nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải hy sinh vị trí, phong cách, hoặc dịch vụ khi ở đó. Từ khách sạn nghệ thuật, và nhà nghỉ thiết kế, cho các khách sạn ấm cúng do gia đình tự quản, đây là những khách sạn tốt nhất ở Cologne cung cấp các phòng dưới 100 Euro.