Làm thế nào để gây ấn tượng với một người mẹ Nga (hoặc bà)

Nếu bạn đang hẹn hò với một người Nga, cuối cùng khoảnh khắc sẽ đến khi họ muốn bạn gặp cha mẹ của họ. Điều quan trọng là phải biết rằng sự chấp thuận của gia đình là rất quan trọng đối với nhiều người Nga, và sự chấp thuận của người mẹ đặc biệt quan trọng. May mắn thay, có một số chiến thuật bạn có thể sử dụng sẽ tối đa hóa khả năng mẹ của người khác (hoặc bà ngoại - quan trọng không kém) sẽ thích bạn. Dưới đây là hướng dẫn chuẩn bị của bạn để gây ấn tượng với người quan trọng đó: