Lễ hội âm nhạc ở Argentina

Rock, Jazz, Dân gian, Cổ điển và hơn thế nữa

Nam Mỹ là một lục địa yêu âm nhạc. Đó là bằng chứng bởi sự đa dạng tuyệt vời được hưởng ở mọi quốc gia và nhiều lễ hội âm nhạc được tổ chức hàng năm. Cho dù bạn tham gia vào các tác phẩm phức tạp của một dàn nhạc, rung cảm điện tử của nhạc dance hay nhạc jazz êm dịu - có một lễ hội ở Argentina dành cho bạn. Hãy xem bài viết này về các địa điểm hòa nhạc để xem thông tin chi tiết về nơi một số lễ hội được tổ chức.