Vancouver đến Seattle Crossing Crossing: Tôi cần những tài liệu du lịch nào?

Hướng dẫn nhanh các tài liệu cần thiết cho việc đi lại giữa Canada và Hoa Kỳ

Vancouver, BC, chỉ là một giờ về phía bắc của biên giới Hoa Kỳ, làm cho nó dễ dàng để đi du lịch đến Mỹ cho một chuyến đi trong ngày đến Seattle hoặc một Spree mua sắm ở Bellingham .

Sử dụng Hướng Dẫn Sử Dụng Nhanh này để tìm tài liệu du lịch nào bạn cần cho đường biên giới Vancouver đến Seattle và cách lấy chúng, kể cả cách lấy thẻ NEXUS hoặc bằng lái xe nâng cao.

Để biết thông tin về các giới hạn miễn thuế và các phương tiện vận chuyển, hãy xem Vancouver đến Seattle Crossing the Border: Complete Guide .