10 địa điểm tham quan ở Maharashtra

Tự hỏi những nơi đến thăm ở Maharashtra bên cạnh Mumbai? Mặc dù nhà nước có một sự kết hợp đa dạng của các điểm tham quan, nó đã không được phát triển và thúc đẩy như một điểm đến du lịch như Rajasthan hoặc Kerala . Do đó, hầu hết trong số họ không được biết đến rộng rãi. Đây là nơi để đi và những gì để xem, bao gồm một số nơi khác thường để tránh xa tất cả.