15 Off-Beat Những điều nên làm ở Delhi

Seen Enough Delhi Đài kỷ niệm? Sau đó, làm một cái gì đó khác nhau!

Các điểm tham quan hàng đầu của Delhi bị chi phối bởi các di tích cổ, nhà thờ Hồi giáo và pháo đài. Không nghi ngờ gì, họ đang mê hoặc, phải đến thăm những nơi. Nhưng những gì tiếp theo, sau khi bạn đã nhìn thấy chúng? Những điều cần làm ở Delhi sẽ cung cấp cho bạn một trải nghiệm rất khác biệt và độc đáo của thành phố!

Có con? Ngoài ra kiểm tra những điều thú vị để làm ở Delhi với trẻ em .

Chúng tôi cũng có hành trình tiện dụng trong 48 giờ ở Delhi và một tuần ở Delhi .