7 điều thú vị để làm ở Delhi với trẻ em

Nếu bạn sắp đến thăm Delhi với trẻ em và đang tự hỏi nơi để đưa họ, những nơi này sẽ giữ cho họ hạnh phúc chiếm đóng. Họ sẽ có thể làm tất cả mọi thứ từ chơi để tìm hiểu về một loạt các điều hấp dẫn liên quan đến Ấn Độ và giáo dục là tốt.