Ăn các đĩa nhỏ của Venice trong một Bàcaro

Hướng dẫn của bạn để ăn Venetian "Tapas" trên Run

Cảm thấy một chút lúng túng trước khi đặt phòng ăn tối muộn thời trang của bạn ở Venice ? Không cảm thấy đói đủ để chow xuống trên một bữa ăn chính thức? Sau đó, hãy làm những gì người Veneto làm, đi đến một cho một số món ăn nhỏ và tantalizing của món ăn truyền thống của Venice và một "ombra" hoặc ly rượu vang địa phương. Hướng dẫn này sẽ cho bạn biết làm thế nào nó hoạt động, cho bạn biết về ba của bàcari tốt nhất (tốt, yêu thích của chúng tôi anyway) và cung cấp cho bạn một ý tưởng về những gì thực phẩm sẽ có khả năng được cung cấp.