Maid of the Mist, Thác Niagara, NY

Maid of the Mist cách Thác Niagara, thành phố New York 20 phút đi thuyền, sẽ đưa quý khách đến gần Thác Niagara khi quý khách có thể bơi mà không cần bơi. Chuyến đi này thực sự là cách tốt nhất để có được một cảm giác nội tạng về sức mạnh của nước sấm sét trên bờ vực.

* Lưu ý * Người hầu gái của Mist sử dụng để hoạt động trên cả hai mặt của thác Niagara và Mỹ. Tính đến năm 2014, Maid of the Mist đã ngừng hoạt động tại Niagara Falls, Canada và Hornblower Niagara Tours đã tiếp quản hoạt động của dịch vụ phà này ở phía Canada của Thác nước.

Maid of the Mist Thông tin chi tiết

Thông tin vé Maid of the Mist