Mỗi từ tiếng Đức bạn cần biết cho Oktoberfest

Lễ hội Oktoberfest thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới và trong khi người dân Bavaria được sử dụng để vây hãm thành phố của họ sau gần 200 lễ hội, một chút nghi thức du lịch tốt luôn được đánh giá cao. Tìm hiểu từ vựng tiếng Đức này để điều hướng sự điên rồ của Oktoberfest.