Ngày của cha ở Vancouver

10 điều cần làm hàng đầu cho Ngày của Cha

Cho các bạn thấy sự cảm kích của bạn ngày của Cha này - Chủ Nhật, ngày 19 tháng 6 năm 2016 - bằng cách làm cho nó trở thành một ngày đáng nhớ. Sử dụng danh sách Top 10 này để tạo ra Ngày của Cha hoàn hảo cho cha của bạn , và tận dụng lợi thế của các hoạt động độc đáo duy nhất mà Vancouver có thể cung cấp.