Nơi tổ chức Halloween ở Puerto Rico

Puerto Rico kỷ niệm khá nhiều tất cả những ngày lễ mà chúng tôi làm trên đất liền. Nhưng trong khi tôi đang sử dụng một số nỗ lực hết mình cho Halloween ở Mỹ, tôi thừa nhận tôi đã không nhìn thấy kỳ nghỉ được tổ chức với tinh thần đó nhiều ở Puerto Rico.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không có một số sự kiện hoành tráng, các bữa tiệc và buổi hòa nhạc diễn ra, đặc biệt là ở San Juan. Đây là nơi bạn có thể có được spook của bạn trên Halloween này vào năm 2014.