Not Just a Backpacker Special: Khách sạn giá rẻ (nhưng tốt) tại San Juan

Cái này dành cho đám đông dưới một trăm đô la một ngày. Ngay cả trong mùa cao điểm, bạn có thể tìm thấy chỗ ở thực sự ngân sách ở Puerto Rico , và họ không phải là tất cả xấu. Trong thực tế, những người tôi đã liệt kê ở đây từ phong nha đến những giao dịch tốt đáng kinh ngạc. Nếu bạn muốn tận hưởng một kỳ nghỉ Caribbean trên giá rẻ mà không ảnh hưởng (quá nhiều) thoải mái, bắt đầu lập kế hoạch chuyến đi của bạn ở đây.