13 hãng hàng không bạn nên theo dõi trên Twitter

Các hãng vận chuyển đưa dịch vụ khách hàng lên cấp độ tiếp theo

Twitter đã phát hành vào ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ngành hàng không và du lịch đã sớm chấp nhận nền tảng truyền thông xã hội 140 ký tự. Sự phổ biến của Twitter đã chuyển các hãng hàng không tham gia vào nền tảng, nơi họ hiện đang sử dụng nó để thảo luận mọi thứ từ việc bán vé cho đến các vấn đề dịch vụ khách hàng. Dưới đây là 13 nên được theo sau.