Chuyện hoang đường về Nga Điều đó đơn giản là không đúng

Bạn có thể đã nghe rất nhiều "sự thật" về Nga mà bạn cho là đúng. Họ đang kích thích và đôi khi thậm chí gây khó chịu. Đừng phạm sai lầm tương tự: những huyền thoại về Nga chỉ là điều đó - huyền thoại!