Ngày lễ của Nga: Một cửa sổ vào tâm hồn của đất nước

Ngày đặc biệt cho bạn cơ hội để ăn mừng kiểu Nga

Nếu bạn đang đi du lịch đến Nga , rất hữu ích để tìm hiểu về những ngày lễ của đất nước để bạn có thể tham gia vào các truyền thống và hiểu văn hóa để thấy một chiều hướng khác nhau của đất nước. Ngày lễ chính thức của Nga được công nhận bao gồm Năm mới, Giáng sinh, Bảo vệ Ngày quốc khánh, Ngày Quốc tế Phụ nữ, Mùa xuân và Ngày Lao động, Ngày Chiến thắng, Ngày Nga và Ngày Thống nhất. Các ngày lễ không chính thức của Nga, như lễ Phục sinh, Maslenitsa, Ivan Kupala và Cosmonaut Day, cũng được tổ chức.