Những lý do hàng đầu để thăm Nga

Rất nhiều người nói “Tôi rất muốn ghé thăm Nga một ngày nào đó”, nhưng họ nói điều đó theo cách ngụ ý rằng họ sẽ không bao giờ. Nếu bạn muốn thăm Nga, tất cả những gì cần có là một chút cảm hứng để bắt đầu quy trình lập kế hoạch. Dưới đây là một số lý do tuyệt vời để đặt một chuyến đi trong năm nay.