Truyền thống Giáng sinh Đức

Rất nhiều phong tục Giáng sinh mà người Mỹ gốc Bắc nhận ra là của chính họ thực sự bắt đầu trong thế giới cũ. Từ cây Giáng sinh đến chợ Giáng sinh, tất cả đều là người Đức. Tìm hiểu về truyền thống Giáng sinh yêu dấu của Đức và tìm hiểu cách thức Đức ăn mừng Giáng sinh ở Đức.