5 cách tốt nhất để trải nghiệm lễ hội Durga Puja của Kolkata

Nếu bạn muốn trải nghiệm Kolkata Durga Puja, lý tưởng bạn nên ở trong thành phố ít nhất một tuần trước khi lễ hội bắt đầu, do đó bạn có thể thấy những nét hoàn thiện được đặt trên thần tượng của nữ thần. Nếu điều đó là không thể, vẫn còn rất nhiều cách khác để tận hưởng nó - cả đêm dài! Đây là tốt nhất trong số họ.

Cách dễ dàng nhất để tham gia lễ kỷ niệm là tham quan lễ hội Durga Puja, chẳng hạn như chuyến lưu diễn của Tổng công ty Du lịch Tây Bengal (xem danh sách tour du lịch và đặt chỗ trực tuyến tại đây hoặc xem thêm thông tin về các tour du lịch tại đây) Chuyến tham quan qua ảnh, Chuyến đi bộ của Kolkata và Let's Meet Up Tours. Thêm thông tin về Durga Puja, bao gồm cả các tour du lịch, cũng có trên trang web Durga Puja của Tây Bengal Tourism. Ngoài ra, đối với một cái gì đó khác, hãy tham gia một trong những tour du lịch đặc biệt bằng xe điện được cung cấp cho Công ty Đường xe điện Calcutta.

Ngoài ra, Belur Math ở Kolkata có một chương trình rộng lớn của các nghi lễ cho Durga Puja, bao gồm một Kumari Puja đặc biệt vào ngày 28 tháng 9 năm 2017.