Hoạt động giải trí tại Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn)

Top 8 hoạt động lần đầu tiên Saigon Visitor

Thành phố Hồ Chí Minh - được nhiều người biết đến như Sài Gòn - là thành phố lớn nhất của Việt Nam và là thủ đô cũ của miền Nam. Không thể bận rộn và bận rộn hầu hết thời gian, Thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn có thể làm tăng huyết áp của một người du lịch không ngờ.

Với sự hỗn loạn do xe máy điều khiển cũng có vô số điều thú vị để làm và nhìn xung quanh thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ cần chạy cho các cơ quan du lịch gần nhất để đặt xe buýt ra - kiểm tra những điều này để làm ở thành phố Hồ Chí Minh đầu tiên!

Mới đến Việt Nam? Đọc hướng dẫn du lịch của chúng tôi đến Việt Nam, hoặc xem các lý do hàng đầu của chúng tôi khi đến Việt Nam trước khi tiếp tục.